impressie van het weekend

beeldhouwcollectief actief in Dordrecht

In het laatste weekend

van mei 2014

was er grote belangstelling

voor de

tentoonstelling van


'Gemengd Bedrijf'Zowel het weer als de groene   omgeving van de fam. Ton

werkte enorm mee om de

beelden goed tot hun recht te

laten komen.

impressie van de 2e editie

BEELDEN IN HET GROEN